29 mai este termenul limită de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferentă anului 2019

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat oferă instrucțiuni privind modul de depunere a Declarației respective.

Modul de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice

Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoane fizice (Forma CET18), poate fi prezentată:

  • pe suport de hârtie;
  • prin poșta clasică;
  • online (cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile).

Dacă depui declarația pe suport de hârtie, este necesar să te prezinți la direcția deservire fiscală cu actul de identitate, solicitând versiunea Declarația precompletată sau să utilizezi Declarația rapidă pentru completarea formularului. Declarația poate fi depusă la orice direcție deservire fiscală, indiferent de locul de domiciliu sau reședință, însă această posibilitate poate fi realizată doar la prezentarea declarației în termenul stabilit.

Expedierea prin intermediul oficiului poștal presupune o scrisoare recomandată. Formularul Declarației (Forma CET18) poate fi descărcat AICI sau poate fi completat în Declarația rapidă.

Dacă dorești să depui Declarația online, este necesar să deții semnătura electronică sau mobilă, care poate fi obținută la unul din operatorii autorizați: IP CTIFSTISCOrange sau Moldcell. Declarația se va depune prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” de pe portalul www.servicii.fisc.md. Serviciul permite completarea automată a tuturor datelor din Declarație, precum și modificarea acestora la necesitate.

La la data de 29 mai 2020 survine termenul limită de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2019. Termenul declarării și achitării impozitului pe venit pentru anul 2019 a fost modificat în conformitate cu Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.3 din 23 martie 2020.

De menționat că, obligația de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) survine persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător și care:

• au obligații privind achitarea impozitului pe venit;

• obţin venituri conform art.74 din Codul fiscal;

• direcționează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget;

• solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus.

Totodată, conform art.83 din Codul fiscal, dreptul de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii.

Impozitul pe venit pentru persoanele fizice constituie 12% din venitul anual impozabil.

De menționat, ca în timpul depunerii declarației cu privire la impozitul pe venit, persoanele fizice, au dreptul sa desemneze un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii desemnării procentuale. Pentru aceasta, persoana fizică trebuie să fie rezidentă și să nu dețină datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare. Lista beneficiarilor desemnării procentuale este accesibilă pe pagina oficială a Agenției Servicii Publice, accesând link-ul.

ȘTIRI SIMILARE