A fost lansat Programul de rambursare a TVA

Serviciul Fiscal de Stat informează agenții economici înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA că a fost lansat Programul de rambursare a TVA.

Astfel, subiecții înregistrați în calitate de plătitori ai taxei pe valoare adăugată au dreptul la rambursarea din buget a sumelor TVA înregistrate în soldul deducerii pentru perioada ulterioară.

Astfel, dacă subiecții TVA, conform Declarației privind TVA pentru decembrie 2019, au înregistrat sume ale TVA aferente deducerii în perioada fiscală următoare, aceștia au dreptul la rambursarea sumelor TVA spre deducere pentru perioada ulterioară reflectate în declarațiile privind TVA pentru perioadele fiscale pentru care se solicită rambursarea. Perioada pentru care este posibilă rambursarea, conform Programului menționat, este cuprinsă între luna ridicării stării de urgență (luna mai 2020) și luna decembrie 2020.

Astfel, în perioada de criză determinată de situația epidemiologică, agenții economici au posibilitatea valorificării soldului sumei TVA deduse.

Potrivit prevederilor Legii specificate mai sus și a Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară, suma maximală a rambursării este limitată la nivelul sumei impozitelor salariale, achitate pentru perioada fiscală pentru care se solicită rambursarea TVA.

Pentru a solicita rambursarea, este necesar să depuneți o cerere, conform modelului prezentat în anexa la Regulamentul menționat anterior, la Direcția generală administrare fiscală din aria de deservire sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari, după caz. Cererea poate fi expediată și la adresa de e-mail, cu aplicarea semnăturii electronice.

Termenul de examinare a cererii este de 25 de zile lucrătoare, în cadrul căruia se efectuează un control tematic de verificare a corectitudinii determinării sumei TVA spre rambursare.

ȘTIRI SIMILARE