Diverse

UTM – LIDER PRINTRE UNIVERSITĂȚILE DIN RM, CONFORM RANKING WEB OF UNIVERSITIES

Universitatea Tehnică a Moldovei este lider printre universitățile din Republica Moldova, conform ultimului raport (Universities: January 2021 Edition 2021.1.0 beta: http://webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of) publicat de Ranking Web of Universities (Webometrics) la data de 27 ianuarie 2021, un top care analizează actualmente peste 31 000 de universități din întreaga lume, inclusiv instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Potrivit raportului Webometrics, UTM se situează pe primul loc în Republica Moldova, ...

2 zile până la lansarea „e – Factura”

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), administrator tehnico – tehnologic al sistemului informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice (SIA) „e – Factura”, amintește...