Fii un promotor al protecţiei mediului și sănătăţii populaţiei în comunitatea pe care o conduci!

Competiţia primăriilor „Fii un promotor al protecţiei mediului și sănătăţii populaţiei în comunitatea pe care o conduci!”, organizată de Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) în comun cu A.O. „Asociaţia pentru Valorificarea Deșeurilor” (AVD) în perioada 01 martie – 31 decembrie 2017, prezintă un program naţional de colectare selectivă a bateriilor și acumulatorilor portabili uzaţi, dedicat celor mai activi edili și susţinut la etapa iniţială de mai multe autorităţi publice locale, care au dat startul organizării de acţiuni de colectare.

Campania lansată de IES și AVD sub patronajul Ministerului Mediului are drept obiectiv principal stimularea autorităților publice în vederea asumării obligațiunilor de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului și sănătății umane prin implicarea în organizarea punctelor de colectare a deșeurilor, precum și întărirea parteneriatului dintre autoritățile publice locale și instituțiile subordonate primăriilor.
Printre primele primării care au dat startul acestei Campanii, se numără Primăria Ciuciulea din raionul Glodeni, Primăriile Bălăbănești și Râșcov din raionul Criuleni, Primăria Ruseni din raionul Edineţ. De exemplu, primăria s. Ciuciulea a confecționat recipiente pentru colectarea deșeurilor din baterii și acumulatorii portabili uzați fiind instalate la școli, grădinițe, magazine, în primărie și în comun cu consilierii săi au organizat o ședință de lucru cu toți reprezentanții întreprinderilor din localitate la care au pus în discuție cum mai bine de organizat această campanie astfel încât rezultatele acesteia să fie îmbucurătoare. La rândul său și elevii liceului și-au asumat responsabilitatea de a organiza o expoziție cu fotografii și desene, însoțite de mesaje cu un puternic impact asupra populației și a elevilor privind toxicitatea acestor deșeuri, contribuind astfel la promovarea reducerii volumului de deșeuri generate și diminuarea nivelului de poluare.
În cadrul competiției, Primăria Ruseni a propus crearea unui parteneriat cu instituțiile preuniversitare și preșcolare din localitate privind colectarea bateriilor și acumulatorilor portabili uzați cu determinarea învingătorilor în acest concurs. Cei mai buni colectori vor fi premiați.
Organizatorii acestei acțiuni lansează un Apel către toţi primarii, către populație, copii și elevi ai instituțiilor preșcolare și preuniversitare de a se implica activ în colectarea bateriilor și acumulatorilor portabili uzaţi, care prezintă focare de poluare a mediului și sănătății populației.

ȘTIRI SIMILARE